Privacy beleid

Via deze Privacy Policy informeert Praktijk Ad Astra u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Praktijk Ad Astra Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Praktijk Ad Astra respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Praktijk Ad Astra verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam leerling, naam ouders/verzorger, adres, schoolgegevens en overige contactgegevens, betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden maximaal twee jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt Praktijk Ad Astra persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de leerlingen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Praktijk Ad Astra gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding;
• het verzorgen van de begeleiding;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om u onze rapportages en andere informatie toe te zenden;om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
• en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Praktijk Ad Astra zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht is. Dit gebeurt eventueel geanonimiseerd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele geanonimiseerde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook
Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.

LinkedIn
Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.

Beveiliging en bewaartermijnUw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Praktijk Ad Astra mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot Praktijk Ad Astra richten door een e-mail te sturen naar info@Praktijk Ad Astra.nl, onder vermelding van uw naam en naam van de leering. Daarnaast is het ook mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen op 0182-689507.

Praktijk Ad Astra zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Praktijk Ad Astra de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik. Bij inzage, verwijdering of correctie van de persoonsgegevens zal altijd om legitimatie worden gevraagd.

Wijzigingen
Praktijk Ad Astra kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 30-07-2018.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie  door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord