Over ons

Ons team

Maak kennis met ons team van Midden Holland en Haaglanden

Sylke Dommershuijsen

REGIEBEHANDELAAR

Sylke is in 2014 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Na haar opleiding is ze gestart binnen het vakgebied leerproblemen en daarnaast is ze haar eigen praktijk begonnen voor kinderen en jongeren met leerproblemen en gedragsproblemen, waar ze tot op heden veel voldoening uit haalt. Vanaf begin 2018 is zij werkzaam bij Ad Astra, in eerste instantie als gedragswetenschapper binnen het Wendbaar Team van Ad Astra, vervolgens als orthopedagoog binnen de Basis GGZ. In september 2018 is Sylke de postmaster opleiding tot Orthopedagoog Generalist gestart, welke ze in juli 2020 heeft afgerond. Vanaf september 2020 is haar rol binnen Ad Astra veranderd naar Orthopedagoog Generalist (regiebehandelaar). Naast haar regiebehandelaar taken behandelt Sylke ook enkele clienten zelf binnen de praktijk, het gaat hier voornamelijk om  trauma behandelingen middels EMDR therapie. Sylke vindt het als professional belangrijk om de verbinding aan te gaan met de cliënten, aan te sluiten bij de cliënten en samen te werken met alle betrokkenen. Zij werkt vanuit haar passie voor het vak.

Suzanne Hermans

REGIEBEHANDELAAR

Suzanne is in 1999 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog met diagnostische bevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Suzanne is gedurende 13 jaar als schoolbegeleider en behandelverantwoordelijke verbonden geweest aan een dag-deeltijdbehandeling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tegelijkertijd werkte zij als diagnosticus en behandelaar op de polikliniek. In die tijd heeft zij de GZ-opleiding met specialisatie kind- en jeugd voltooid. Sinds 2016 werkt zij als GZ-psycholoog en regiebehandelaar bij YOEP onderwijs en zorg. Vanuit die organisatie is zij gedetacheerd als regiebehandelaar voor de Basis GGZ Praktijk Ad Astra. Als professional staat samenwerken voor haar centraal: met de cliënt, zijn of haar ouders, en ook het bredere netwerk, zoals bijvoorbeeld de school. Maar ook goede samenwerking binnen een team ziet zij als basis voor goede hulpverlening.

Martine de Hoop

ORTHOPEDAGOOG SKJ EN COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® IN OPLEIDING

Martine is afgestudeerd als Forensisch Orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en beschikt over de basisaantekening psychodiagnostiek. Martine is sinds september 2019 werkzaam bij Ad Astra als gedragswetenschapper in de Praktijk Ad Astra en daarnaast in het Wendbare Team. Door haar opleiding en brede ervaring ligt haar expertise rondom complexe hulpvragen. Naast deze expertise heeft Martine kennis en kunde van het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Martine heeft de basisopleiding cognitieve gedragstherapie afgerond en is daarnaast bevoegd om enkelvoudige traumabehandeling te geven middels EMDR therapie bij kinderen en jongeren. Martine vindt het als professional belangrijk om betrouwbaar en transparant te zijn en de samenwerking met de omgeving aan te gaan.

Imara van Zantwijk

KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG SKJ

Imara is in 2014 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsychologe aan de Universiteit van Utrecht en beschikt over de basisaantekening psychodiagnostiek. Sinds januari 2019 is zij werkzaam als gedragswetenschapper binnen Ad Astra. Door haar opleiding en ervaring in het speciaal onderwijs, een autismecentrum en werkzaamheden als PGB begeleider heeft zij expertise rondom diverse problematieken. Naast deze expertise heeft Imara kennis en kunde van het doen van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Imara stemt haar behandeling af op de specifieke behoeften en belevingswereld van het kind. In het werken vindt ze het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en vindt zij het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren, voor zowel kinderen als ouders.

Eline de Buck

ORTHOPEDAGOOG SKJ

Eline is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden met basisaantekening psychodiagnostiek. Ze is sinds 2018 werkzaam als gedragswetenschapper bij Ad Astra. Eline heeft ervaring met verschillende doelgroepen, zowel internaliserende als externaliserende problematiek. Naast deze expertise heeft ze verschillende cursussen gedaan, waaronder Oplossingsgericht werken en Brain Blocks. Als professional vindt Eline het belangrijk om aan te sluiten bij de cliënt, betrouwbaar te zijn en het systeem te betrekken bij de behandeling.

Babet Jansen

ORTHOPEDAGOOG NVO
COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® IN OPLEIDING

Babet is binnen Praktijk Ad Astra werkzaam als orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid. Naast haar ervaring binnen de GGZ is Babet ook werkzaam geweest als persoonlijk begeleider vanuit een PGB. Om meer verdieping te vinden in de behandelingen die zij biedt, is Babet in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Daarnaast is Babet bevoegd enkelvoudige trauma behandelingen te geven middels EMDR therapie bij zowel kinderen als jongeren. Babet vindt het belangrijk goede aansluiting te vinden bij ouders, kinderen en jongeren en daarbij actief mee te denken met hun hulpvraag. Door kinderen en jongeren weer in hun eigen kracht te zetten hoopt ze te bereiken dat zij zelfstandig hun pad kunnen vervolgen.

Reni Tas

ORTHOPEDAGOOG SKJ

Reni is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft zij al diverse ervaringen opgedaan als ambulante begeleider. Na het afronden van de studie Orthopedagogiek is Reni voor een half jaar naar Suriname toe gegaan om een vrijwillige stage te lopen bij een centrum voor orthopedagogiek, gezinstherapie en opvoedingsondersteuning. Door mee te draaien in een cultuur met andere normen en waarden heeft zij geleerd creatief, flexibel en buiten haar comfortzone te denken om in diverse situaties tot een passende oplossing te komen. Zij ziet het als een interessante en leerzame uitdaging om haar behandeling af te stemmen op de specifieke behoeftes van het kind en zijn/haar omgeving. Hierbij vindt zij het belangrijk dat er een positieve en veilige sfeer is voor zowel de kinderen als hun systeem.

Karina Lievaart

ORTHOPEDAGOOG  NVO/SKJ

Karina is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Leiden met basisaantekening psychodiagnostiek. Karina is sinds december 2019 werkzaam bij Ad Astra als gedragswetenschapper.  Door haar opleiding, ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en als persoonlijk begeleider heeft zij kennis van diverse problematieken. Naast deze expertise heeft Karina kennis en kunde van diagnostisch onderzoek bij kind en jeugd. Als professional vindt Karina het belangrijk om het kind centraal te zetten en de omgeving faciliterend te maken zodat het kind tot ontwikkeling komt die hij of zij nodig heeft. Daarbij vindt Karina het belangrijk om een positieve en veilige sfeer te creëren.

Anna Warmenhoven

ORTHOPEDAGOOG  NVO/SKJ

Anna is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de universiteit Utrecht en beschikt over de basisaantekening diagnostiek. Sinds maart 2020 werkt Anna als gedragswetenschapper bij Praktijk Ad Astra en daarnaast in het Wendbare Team. Voordat Anna bij Ad Astra kwam werken heeft zij lang in de jeugdzorg gewerkt met jongeren met verschillende gedragsproblematiek en/of autisme. Daarnaast heeft Anna ook ervaring met diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren. In haar werk vindt Anna het belangrijk om aan te sluiten bij wat de jongere belangrijk vindt en gaat zij het liefst positief te werk. Anna is van mening dat een prettige, veilige relatie tussen hulpverlener, jongere en ouders de beste basis is voor een mooi eindresultaat. 

Lizzy Kotterman

ORTHOPEDAGOOG  NVO/SKJ

Lizzy is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en beschikt over de basisaantekening psychodiagnostiek. Zij heeft kennis over een brede doelgroep door haar opleiding, werkzaamheden als PGB begeleidster, ervaring in het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en ervaring in het werken met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Lizzy vindt het in haar werk belangrijk om voorspelbaar en betrouwbaar te zijn. Zij wil een veilige omgeving creëren voor kinderen, jongeren en hun ouders. Aanvullend hierop vindt zij het belangrijk om aan te sluiten bij de hulpvraag en belevingswereld van een kind/jongere en samen te werken met het systeem.

 

Anne de Haas

ORTHOPEDAGOOG -GENERALIST NVO/REGIEBEHANDELAAR

Anne is in 2013 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en beschikt over de basisaantekening psychodiagnostiek. Na haar opleiding is ze begonnen als Orthopedagoog voor een grote scholengemeenschap in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Ze begeleidde leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblematiek en verrichtte handelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast dacht ze bij zorgen over leerlingen mee met wat nodig is voor de leerling om tot ontwikkeling te komen. In 2016 is Anne de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist gestart, welke ze in juli 2018 heeft afgerond. Vanaf september 2021 is Anne werkzaam bij de Praktijk Ad Astra. Anne begeleidt als regiebehandelaar de gedragswetenschappers bij het diagnostiek- en behandeltraject. Daarnaast voert zij ook zelf onderzoek en behandeling uit. Anne vindt het in haar werk belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt en in goede afstemming met ouders en andere betrokkenen te werken aan het toekomstperspectief van de cliënt. 

 

Jeanine Plooster

KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG SKJ

Jeanine is afgestudeerd als basispsycholoog aan de Universiteit Leiden en beschikt over een basisaantekening psychodiagnostiek. In de opleiding tot basispsycholoog heeft Jeanine een specialisatie gedaan gericht op kinderen en jongeren. Tijdens eerdere stages heeft ze al veel ervaring opgedaan als ambulant begeleider en binnen de psychodiagnostiek. Jeanine heeft een aantal jaren als onderwijscoach gewerkt bij Ad Astra. Hier maakte zij kennis met verschillende problematieken, zoals ADHD, ASS en angsten. Vervolgens is zij in 2021 overgestapt naar werkzaamheden binnen het Wendbaar Team en Praktijk Ad Astra, als gedragswetenschapper. In 2022 heeft Jeanine de basisopleiding cognitieve gedragstherapie afgerond. Jeanine vindt het waardevol om bij te kunnen dragen aan een passende en veilige omgeving voor het kind, waarin het kind opnieuw tot bloei kan komen. Zij vindt het samenwerken met de omgeving van een kind en/of jongere dan ook heel belangrijk. 

 

Betrokken professionals

Vergroten van de kansen voor het kind

Uw kind verdient een goed toekomstperspectief en psychologische- en gedragsproblemen hoeven daarbij niet in de weg te staan. Vanuit die gedachte bieden wij bij Praktijk Ad Astra behandelingen volgens het Generalistische Basis GGZ aan. Praktijk Ad Astra is betrokken, betrouwbaar, transparant en innovatief. Dit geldt ook voor al onze medewerkers.

Onze kernwaarden

Betrokken

Wij hebben één doel, de jongere helpen. Hierbij werken wij samen en gaan er
samen voor om te bereiken dat klachten bij de jongere afnemen, de zelfstandigheid
wordt bevorderd en de jongere na de behandelingen weer in staat is zelf zijn/haar
koers te bepalen.

Betrouwbaar

Voor kwetsbare groepen is weten waar je van op aan kunt zo mogelijk belangrijker dan het al is. We maken deel uit van Ad Astra met meer dan 30 jaar binnen het onderwijs en de
jeugdhulpverlening. De werking van onze effectieve aanpak is inmiddels ruim bewezen.

Transparant

Wij houden van helderheid. We betrekken ouders en de jongere bij iedere stap in het proces en maken duidelijke afspraken over de communicatie met school en thuis. Alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Dat werkt wel zo prettig voor iedereen. 

Innovatief

We zoeken altijd naar nieuwe oplossingen als we ergens tegenaan lopen waar we nog geen antwoord op hebben. Wij kijken met de jongere, ouders en school vooruit, waarbij oplossings- en toekomstgericht wordt gewerkt aan het bereiken van
haalbare doelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u gerust dit formulier gebruiken of contact opnemen via onderstaande gegevens. Wilt u uw kind aanmelden voor onze hulp, dan vragen wij u te bellen naar 088 972 3773 of stuur een e-mail naar info@praktijkadastra.nl.

Midden Holland
088 972 3773
info@praktijkadastra.nl

Haaglanden
088 972 3770
info@praktijkadastra.nl

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Bekijk hier onze privacy policy.

Blijf automatisch op de hoogte
Ontvang 1x per 2 maanden de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie  door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord